ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ::  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
ค้นภายใน web ค้นหาจาก  
     
 
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ ทต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง ทต.
 
 
 
                 
          

 

 
 
  Untitled Document
 

          เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยยกฐานะจากสภาตำบลเดิมขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีนายสมศักดิ์ ปานย้อย เป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อแรกจัดตั้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีงบประมาณ ในการบริหารงาน ปีละสิบล้านบาท ต่อมาเมื่อมีรายได้มากขึ้น จึงกำหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดใหญ่ ในปี 2545

   

 

สภาพทั่วไป
เป็นชุมชนที่ผสมผสานความเจริญแบบเมืองและชนบท
มีที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา
ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และ เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ

ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีนายสมบูรณ์  ปานย้อย  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่รับ
ผิดชอบทั้งหมด 8.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 8,416 คน
จำนวนครัวเรือน 2,777 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 990 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางกะดี

ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลนครปากเกร็ด

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก

และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

 
 
 


หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2012 by Dungbhumi Co.,Ltd.